Ibo Ve Mitko

в а ж н о обработката се прави на място дисковете се получават веднага mitko i ganka g o d e zh t s zagore […]